Wij zijn het Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert


 

Wij zijn een collectief van 100 bewoners (en hun gezinnen) wonende in het Buitengebied van Ophemert. We willen dat de gemeente West Betuwe zich uitspreekt tegen een ontsluitingsweg van Tiel naar de A15 die dicht langs de gemeentegrens loopt.

 

De gemeente Tiel heeft in mei 2024 een voorkeursvariant gekozen:  variant 5 (de paarse lijn op de kaart). Deze variant heeft een grote impact op onze leefomgeving en die van de dorpsbewoners van Ophemert. Wij maken hier bezwaar tegen.

 


 Oproep: dien je zienswijze in voor 16 juli 2024


Dien je zienswijze in bij de gemeente Tiel voor 16 juli 2024!
Dit is een persoonlijke en individuele actie. Dit kunnen we niet als BCB collectief doen, aangezien dit collectief geen vereniging, noch stichting is (geen rechtspersoon), maar een groep buurtbewoners die op vrijwillige basis samenwerken. 


Hoe meer zienswijzen Tiel krijgt, des te beter. Melvin en Marko gaven tijdens de bewonersavond van 11 juni 2024 het advies je zienswijze te voorzien van inhoudelijke argumenten. Dus onderbouw je mening! Daarop heeft de gemeente Tiel formeel te reageren.


Ter inspiratie: lees de slides van de presentatie van de bewonersavond nog eens door of lees het Rapport Eerste reflectie voorkeursvariant-keuze college Tiel. Daar is genoeg aan argumenten in te vinden (zie pagina Acties & documentatie) en kies die voor jou kloppend zijn en betekenis hebben. Op deze website (deze pagina) staat  veel informatie waar je uit kunt putten.


We hebben een voorbeeld gemaakt voor een opzet van een zienswijze.  Gebruik deze als inspiratie, neem deze niet letterlijk over, want dan krijgen ze in Tiel te dezelfde brieven en komt je zienswijze op 'de grote hoop'.  Mocht je willen sparren, feedback willen of iets dergelijks mail dan je vragen, we denken graag met je mee: bcbophemert@gmail.com


Download hier een voorbeeldbrief zienswijze en de kennisgeving van de gemeente Tiel:
De slides van de presentatie van BCB op de bewonersavond van 11 juni zijn hieronder te downloaden. Voldoende inspiratie voor argumenten tegen het voorkeursbesluit van Tiel mbt tracé 5 voor in je zienswijze!Mail je zienswijze naar de gemeente Tiel: westontsluiting@tiel.nl

of stuur deze met de post naar:  

Burgermeester en wethouders, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.Juridisch advies
Met een groep direct omwonenden van tracé 5 zijn we de diensten van een advocaat bij het proces aan het betrekken. Wil je een stap verder zodat je acties - ook je zienswijze - gevoed worden met juridisch advies? Sluit je dan aan bij deze groep bewoners . Je levert een financiële bijdrage of je gaat jouw financiële bijdrage via je rechtsbijstand-verzekering mogelijk maken. Mail je vragen en/ of je deelname aan Sabrina Veldhuizen via:


bcbophemert@gmail.com
Plenaire aantekeningen voor je zienswijze


Op 26 juni organiseerde gemeente West Betuwe een bijeenkomst in Huis op Hemert. Het was voor de pauze een bewogen avond door de verschillende verwachtingen: bewoners wilden helderheid over het standpunt van Gemeente West Betuwe en wethouder Hartman wilde met name luisteren, ophalen en de procedure toelichten. 


Na een noodzakelijke pauze werd het programma omgegooid en hebben we gezamenlijk een lijst bezwaren geformuleerd. Wethouder Hartman neemt deze mee ter afweging voor de zienswijze die namens de Gemeente West Betuwe ingediend wordt aan Tiel. 


Maak zelf gebruik van deze lijst argumenten voor je zienswijze!
Inloop - schrijfavond zienswijze


Hoe schrijf ik dan mijn zienswijze? 


Je hebt een mening, maar hoe vertaal je deze naar een (talig 'gedrocht') zienswijze. We kunnen meelezen, meedenken en feedback geven. Of helpen je tekst op papier te zetten. 


 3 dorpsbewoners, Sabrina Veldhuizen, Nicole Vervaet & Hilde Swets initiëren deze avond omdat ze deze vraag krijgen. Zij doen dit op persoonlijke titel (niet vanuit de BCB), zodat iedereen - voor of tegen - z'n stem kan laten horen. Gemeente West Betuwe maakt deze avond  mede mogelijk. 
Wil je dit bericht verspreiden? Bij deze de PDF.
 

Je kunt je aansluiten! 

Sluit je aan bij ons bewoners collectief en blijf op de hoogte van alle up to date informatie over de ontsluitingsweg van Tiel Passewaaij en onze acties. Dit kan via de Whatsapp groep. Stuur een app naar 06 - 10982765 en je wordt toegevoegd.

 
 
E-mailen
Bellen